Contact

Sportcomplex:
Sportpark Unia – VV SSS’68
Riemer Veemanstrjitte 40
9034HC Marsum
Email: info@sss68.nl

Consul en wedstrijdsecretaris:
Kees Postma

Postadres:
VV SSS’68
Bitgumerdijk 91
9034TA Marsum
E-mail: wedstrijdsecretariaat@sss68.nl

Bestuur

Voorzitter

Gerard Hiemstra – 0629592464

Rita Wiersma

penningmeester@sss68.nl

Secretaris

Gerard Bleijinga – secretariaat@sss68.nl

Algemeen Lid

Edouw Miedema

Algemeen Lid

Hendrikus Del Grosso

Jeugdcommissie – jeugdcommissie@sss68.nl

Contactpersoon F-pupillen

Gerda Hoekstra – hoekstragerda14@gmail.com

Contactpersoon E1-pupillen

Betty Schaafstal – a.schaafstal@upcmail.nl

Algemeen jeugdbestuurslid

Jordy Groen

Algemeen jeugdbestuurslid

Simon Veenstra

Algemeen jeugdbestuurslid

Rick Alma

Routekaart
contactt

 

Lidmaatschap

Wilt u of uw zoon of dochter lid worden van v.v. SSS’68 dan kunt u zich aanmelden via
onderstaand aanmeldingsformulier.

Dit formulier (klik hier) kunt u mailen naar de ledenadministratie:

ledenadministratie@sss68.nl

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Zegt men het lidmaatschap in de loop
van het seizoen op dan is men over het gehele seizoen contributie verschuldigd.
Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk bij de ledenadministrateur en wel uiterlijk voor 31
mei van het lopende seizoen.

Contributie

Het bestuur heeft de volgende contributie tot nader order vastgesteld.

Categorie Contributie

JO9 (F-pup) € 67,50
JO11 (E-pup) € 67,50
JO13 (D-pup) € 67,50
JO15 (C-jun) € 75,00
JO17 (B-jun) € 75,00
JO19 (A-jun) € 75,00

Senioren €127,50
Niet spelend € 35,00

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL92 RABO 0313 254 273

Kledingfonds

De bijdrage voor het kledingfonds is bij Algemene Ledenvergadering als volgt vastgesteld:

1e gezinslid € 10,00
2e gezinslid € 7,50
3e gezinslid € 5,00

Boekingen

Indien spelers gedurende het seizoen gele of rode kaarten ontvangen tijdens het spelen van hun
wedstrijden, dan zal de rekening die de vereniging hiervoor ontvangt van de KNVB worden
doorbelast aan de desbetreffende speler.