Sportdorp Marsum

In januari 2017 is er op initiatief van een aantal verenigingen en het beweegteam Menameradiel een bijeenkomst georganiseerd voor sportaanbieders en andere lokale partijen in Marsum. In drie opvolgende vergaderingen hebben we gekeken en besproken of het haalbaar is om een subsidieaanvraag te doen voor Sportdorp Marsum. Dit houdt het volgende in:

Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportaanbieders en andere lokale partijen in een dorp, met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten bewegen dmv bestaand en vernieuwend sportaanbod. (meer, vaker en anders sporten)

Het Sportdorp zorgt ervoor dat het huidige sportaanbod beter in kaart wordt gebracht. Daarnaast zorgen we ervoor dat er nieuwe sportactiviteiten of –modules worden aangeboden en dat deze eventueel in het vaste programma worden opgenomen.

Om dit te kunnen realiseren is er een stuurgroep en werkgroep nodig van enthousiaste inwoners uit Marsum (dit hoeven geen inwoners te zijn die op dit moment betrokken zijn als (bestuurs)lid van sportaanbieders of andere partijen uit het dorp)

Het samenwerkingsverband/organogram ziet er als volgt uit:

Waarbij het initiatief sportdorp is, alle verenigingen en lokale partners staan achter het initiatief Sportdorp Marsum. Daarbij wordt besproken welke (nieuwe) activiteiten en doelgroepen er in de toekomst kunnen worden aangeboden. Voor de aanvraag en uitvoering van Sportdorp Marsum is een stuurgroep nodig. Deze bestaat uit een projectleider en 2 of 3 stuurgroep leden. (dit hoeven niet de vereniging bestuurders te zijn)

In het plan worden door middel van een enquête onder de inwoners gevraagd naar de behoefte in het dorp. De werkgroep / commissies zorgen voor de uitvoering van het opzetten/organiseren van het nieuwe aanbod/lidmaatschap/eenmalige activiteiten/sportdagen/enz. Dit in afstemmening/terugkoppeling met de verenigingen.