Vrienden van S.S.S.’68

Geert van der Baan
Bas van der Baan
Tjeerd Baarda
Folkert en Janny Beimers
Piet Bouma
Minne Hellinga
Gerard Hiemstra
Hans en Aukje Hiemstra
Alex Houten van
Gerard Jong de sr.
Henk van der Land
Ria Land van der-Stuut
Piet’s Bloemenboetiek
Kees Postma
Sjoerd Postma
Tjibbe Sikkema
Dirk en Netty Smid
Tjitze Steenstra
Rudi Stuve
Roelof Terpstra
Jan Tuinman
Harm Veenstra