Club van 20 leden

Bas van der Baan
Tjeerd Baarda
Andries Fokkema
Gerard Hiemstra
De heer en mevrouw Hiemstra
Gerard de Jong sr.
Kees Postma
Tjibbe Sikkema
De heer en mevrouw Smid
Tjitze Steenstra
Roelof Terpstra
Jan Tuinman
Harm Veenstra
 
Wilt u ook graag lid van de club van 20 worden?
Stuur dan een e-mail naar info@sss68.nl of een direct message via onze social media kanalen.